Vladimír MalýStružinec 117, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel.: 481 673 593, e-mail: vmaly@vmaly.cz
Vladimír Malý

Není přesně známo, kdy byla obec Stružinec založena. Poloha obce nasvědčuje tomu, že kolonizace tohoto území mohla probíhat někdy za posledních Přemyslovců. Stružinec patřil k panství Lomnice nad Popelkou. Osada Bezděčín leží při soutoku dvou pramenů potoka Václavky. Původně tu byla tvrz a později poplužní dvůr, připomínaný již roku 1462. V roce 1780 byly některé dvory vrchností zrušeny, a tak byla část pozemků připojena k Tuhani.

Okolí Stružince je vhodné k turistice, nedaleko se nachází Bozkovské jeskyně a vrch Kozákov s vyhlídkovou věží a jeskyněmi na úpatí.

Po staletí bylo hlavním pramenem obživy v létě zemědělství, v zimě pak přadláctví, tkalcovství a těžba dřeva. Již v Berní roli z roku 1654 je však ve Stružinci uváděn bednář. V roce 1890  došlo k velkému rozvoji textilního průmyslu a v roce 1908 měla mechanická tkalcovna firmy J. Kučera 250 stavů a zaměstnávala 138 dělníků. Po znárodnění patřil závod ve Stružinci k n.p. Velveta a v roce 1965 převzal objekt n. p. Technolen Lomnice n. Pop.

V dnešní době na základě orientačního sčítání jednotlivé podnikatelské subjekty poskytují v obci cca 125 míst, z toho 35 pro ženy. Největší podíl na zaměstnanosti v místě bydliště má ZEOS Lomnice n. Pop. středisko Stružinec (bývalé zemědělské družstvo) – 70 míst. Dále je to průmysl (Dyrema – 20 míst, Vladimír Malý– 10 míst, Strukart – 12 míst), ostatní služby (autoservisy, autodoprava,  obchody a restaurace – 8 míst).

 

Novinky

Závitořez VM-Z2 dodáván od roku 2016

 

Kontakt

Firma   Vladimír Malý

Stružinec 117,  512 51 Lomnice nad Popelkou  Česká Republika

Stružinec 217,  provozovna a dodací adresa
50°33´21.869´´N 15°22´12.423´´E

tel.: Po-Pá 6-15hod. 604 406343      

e-ma
il:  vmaly@vmaly.cz      

http://www.vmaly.cz    

IČO:48189359          DIČ:CZ7210113218

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies